Tiệc ngồi mâm

(Có tất cả 2 thực đơn)

THỰC ĐƠN MÂM 10

THỰC ĐƠN 01 (Vui lòng liên hệ 0987 337666 để lấy báo giá) MÓN KHAI VỊ 1. ...
Liên hệ

THỰC ĐƠN MÂM 6

THỰC ĐƠN 01 (Vui lòng liên hệ 0987 337666 để lấy báo giá) MÓN KHAI VỊ 1. ...
Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: