Thực đơn Buffet

(Có tất cả 4 thực đơn)

TỪ 100 SUẤT TRỞ LÊN

TIỆC LƯU ĐỘNG SEN RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ!
Liên hệ

TỪ 20 - 40 SUẤT

TIỆC LƯU ĐỘNG SEN RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ!
Liên hệ

TỪ 45 - 65 SUẤT

TIỆC LƯU ĐỘNG SEN RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ!
Liên hệ

TỪ 70 - 95 SUẤT

TIỆC LƯU ĐỘNG SEN RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ!
Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: