Tất cả sản phẩm

(Có tất cả 12 thực đơn)

THỰC ĐƠN MÓN GÀ, CÁ

THỰC ĐƠN MÓN GÀ, CHIM, CÁ MÓN GÀ, CHIM 1.Gà ta hấp lá chanh (190.000 đ/ đĩa) 2. Gà...
Liên hệ

THỰC ĐƠN TỰ CHỌN

THỰC ĐƠN TỰ CHỌN (Định lượng mâm 6) MÓN NỘM, SALAD 1. Nộm xoài xanh tai heo (...
Liên hệ

TỪ 70 - 95 SUẤT

THỰC ĐƠN BF (1): 220,000Đ/SUẤT Áp dụng cho từ 70 - 95 suất MÓN KHAI VỊ ...
Liên hệ

TỪ 40 - 65 SUẤT

THỰC ĐƠN BF (1): 230,000Đ/SUẤT Áp dụng cho từ 40 - 65 suất MÓN KHAI VỊ 1. Sú...
Liên hệ

TỪ 100 SUẤT TRỞ LÊN

THỰC ĐƠN BF (1): 200,000Đ/SUẤT Áp dụng cho từ 100 suất MÓN KHAI VỊ 1. Súp gà...
Liên hệ

TỪ 40 - 65 SUẤT

FINGER FOOD (1): 200.000 Đ/ SUẤT (Áp dụng cho tiệc từ 40 - 65 suất) MÓN MẶN 1. ...
Liên hệ

TỪ 70 - 95 SUẤT

FINGER FOOD (1): 180.000 Đ/ SUẤT (Áp dụng cho tiệc từ 70 -95 suất) MÓN MẶN 1. S...
Liên hệ

TỪ 50 - 90 SUẤT

TIỆC TRÀ (1): 80,000 Đ/ SUẤT (áp dụng cho từ 50 - 90 suất) ĐỒ UỐNG CÁC LOẠI ...
Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: