Thực đơn finger food

(Có tất cả 3 thực đơn)

TỪ 40 - 70 SUẤT

Dịch vụ bao gồm: - Món ăn theo thực đơn được chế biến đảm bảo VSATTP, trang trí s...
Liên hệ

TỪ 70 - 100 SUẤT

Dịch vụ bao gồm: - Món ăn theo thực đơn được chế biến đảm bảo VSATTP, trang trí s...
Liên hệ

TỪ 100 SUẤT

Dịch vụ bao gồm: - Món ăn theo thực đơn được chế biến đảm bảo VSATTP, trang trí s...
Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: