Thực Đơn Nổi Bật

(Có tất cả 8 thực đơn)

BÁO GIÁ MÂM 10

THỰC ĐƠN (1): 2.000.000 Đ/ MÂM 10 (Giao hàng từ 1 mâm) MÓN KHAI VỊ 1. Súp...
Liên hệ

TỪ 100 SUẤT

FINGER FOOD (1): 150.000 Đ/ SUẤT (Áp dụng cho tiệc từ 100 suất) MÓN MẶN 1. Sala...
Liên hệ

TỪ 100 SUẤT TRỞ LÊN

TIỆC TRÀ (1): 60,000 Đ/ SUẤT (áp dụng cho từ 100 suất) ĐỒ UỐNG CÁC LOẠI 1...
Liên hệ

TỪ 50 - 90 SUẤT

TIỆC TRÀ (1): 80,000 Đ/ SUẤT (áp dụng cho từ 50 - 90 suất) ĐỒ UỐNG CÁC LOẠI ...
Liên hệ

TỪ 40 - 65 SUẤT

FINGER FOOD (1): 200.000 Đ/ SUẤT (Áp dụng cho tiệc từ 40 - 65 suất) MÓN MẶN 1. ...
Liên hệ

TỪ 100 SUẤT TRỞ LÊN

THỰC ĐƠN BF (1): 200,000Đ/SUẤT Áp dụng cho từ 100 suất MÓN KHAI VỊ 1. Súp gà...
Liên hệ

TỪ 70 - 95 SUẤT

THỰC ĐƠN BF (1): 220,000Đ/SUẤT Áp dụng cho từ 70 - 95 suất MÓN KHAI VỊ ...
Liên hệ

THỰC ĐƠN TỰ CHỌN

THỰC ĐƠN TỰ CHỌN (Định lượng mâm 6) MÓN NỘM, SALAD 1. Nộm xoài xanh tai heo (...
Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: