Thực Đơn Nổi Bật

(Có tất cả 7 thực đơn)

BÁO GIÁ MÂM 10

THỰC ĐƠN (1): 2.000.000 Đ/ MÂM 10 (Áp dụng từ 8 mâm) MÓN KHAI VỊ 1. Súp...
Liên hệ

TỪ 100 SUẤT

FINGER FOOD (1): 150.000 Đ/ SUẤT (Áp dụng cho tiệc từ 100 suất) MÓN MẶN 1. Sala...
Liên hệ

TỪ 100 SUẤT TRỞ LÊN

TIỆC TRÀ (1): 50,000 Đ/ SUẤT (áp dụng cho từ 100 suất) ĐỒ UỐNG CÁC LOẠI 1...
Liên hệ

TỪ 50 - 90 SUẤT

TIỆC TRÀ (1): 70,000 Đ/ SUẤT (áp dụng cho từ 50 - 90 suất) ĐỒ UỐNG CÁC LOẠI ...
Liên hệ

TỪ 40 - 65 SUẤT

FINGER FOOD (1): 200.000 Đ/ SUẤT (Áp dụng cho tiệc từ 40 - 65 suất) MÓN MẶN 1. ...
Liên hệ

TỪ 100 SUẤT TRỞ LÊN

THỰC ĐƠN BF (1): 200,000Đ/SUẤT Áp dụng cho từ 100 suất MÓN KHAI VỊ 1. Súp gà...
Liên hệ

TỪ 70 - 95 SUẤT

THỰC ĐƠN BF (1): 220,000Đ/SUẤT Áp dụng cho từ 70 - 95 suất MÓN KHAI VỊ ...
Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: